वर्गः:छात्रेण सारमञ्जूषानुवादः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

विकिपीडिया-शैक्षणक-कार्यक्रमेषु विद्यार्थिनः येषां पृष्ठानां सारमञ्जूषाम् अनुदयन्ति, तानि पृष्ठानि अत्र अन्तर्भवन्ति ।