कुमाऊंविभागः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
कुमाऊंविभागः
कुमाऊंविभागे मप्

उत्तराखण्डराज्यं भौगोलिकदृष्ट्या द्विधा विभक्तम् अस्ति । अस्मिन् राज्ये १३ मण्डलानि सन्ति ।

कुमाऊंविभागे एतानि मण्डलानि सन्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कुमाऊंविभागः&oldid=392061" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः