वर्गः:भारतीयस्वातन्त्र्ययोधाः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

अयं वर्गः भारतीयस्वातन्त्र्ययोधानां विषये विद्यते ।

उपवर्गाः

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् २ उपवर्गाः आहत्य २ सन्ति