सम्भाषणम्:सरदार् वल्लभभायी पटेलः

Page contents not supported in other languages.
विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

सरदार् वल्लभभायी पटेलःसरदार वल्लभभाई पटेल‎ – Correct name as mentioned by Shubha and as per request by Srivatsa B R at my talk page मृत्युञ्जय कर (चर्चा) १७:१२, १४ जनुवरि २०१४ (UTC).

  • checkY समर्थनम् - शुभा (चर्चा) ०४:२८, १५ जनुवरि २०१४ (UTC)
  • checkY समर्थनम् - सरदार वल्लभभाई पटेल‎ इत्येव शिर्षकम् शुद्धम्, अधिकप्रसिद्धत्वात् । सायन्तः (चर्चा) ०५:४०, १५ जनुवरि २०१४ (UTC)
  • checkY समर्थनम् - सरदार वल्लभभाई पटेल‎ इत्ययं शीर्षकः एव शुद्धः । Srivatsa B R (चर्चा) ०७:०१, १५ जनुवरि २०१४ (UTC)
  • checkY समर्थनम् - सरदार वल्लभभाई पटेल‎ इत्येव शीर्षकः शुद्धः । प्रतिमा (चर्चा) ०७:३७, १५ जनुवरि २०१४ (UTC)
  • checkY समर्थनम् - सरदार वल्लभभाई पटेल‎इत्ययं शीर्षकः एव शुद्धः । Hardik bhatt (चर्चा
  • checkY समर्थनम् - सरदार वल्लभभाई पटेल‎इत्ययं शीर्षकः एव शुद्धः । NehalDaveND (चर्चा) ०९:४०, २० जनुवरि २०१४ (UTC)