अत्तिमब्बा

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
अत्तिमब्बा

क्रि .श .१० शतके चालुक्यचक्रवर्तिना तैलपेन सम्मानिता श्रेष्ठा महिलारत्नम् इति ख्याता ‘दानचिन्तामणिः ’ अस्ति अत्तिमब्बा (Attimabba)। तैलपचक्रवर्तिनः महादण्डनायकमल्लय्यस्य पुत्री अत्तिमब्बा । चालुक्यसाम्राज्यस्य चमूपतिः पुन्नम्मय्यः एतस्याः पितृव्यः, सचिवोत्तमः ‘दल्लपः’ श्वशुरः , सुभटचूडामणिः इत्येवप्रख्यातः नागदेवः पतिः। सेनापतिः अण्णिगदेवः पुत्रः । एवं वीरपुरुषाणां कुटुम्बे जन्म प्राप्तवती अत्तिमब्बा कन्नडसाहित्यक्षेत्राय महतीं सेवां कृतवती अस्ति । कर्णाटकस्य वास्तुशिल्पाणां, साहित्यस्य संस्कृत्याः च अभिवृद्ध्यर्थम् अत्तिमब्बया दत्तम् उपायनम् अमोघम् अस्ति । एतदतिरिच्य राजनैतिक-धार्मिक-ऐतिहासिकक्षेत्रेषु एतस्याः कार्यम् अप्रतिमम् अस्ति । समाजस्य अभिवृद्धिकार्ये, साहित्यसेवायां, देवालयानां निर्माणकार्ये, उद्योगरङेषु अत्तिमब्बया कृतां बहुमुखसेवां प्राप्तवन्तः कर्णाटकस्य जनाः धन्याः । इदानीन्तनस्य गदगमण्डलस्य समीपे लक्कुण्डीग्रामे अत्तिमब्बया निर्माणं कारितः देवालयः इदानीम् अपि विराजते । अत्तिमब्बा सार्धैकसहस्राधिकजिनदेवालयानां निर्माणार्थं वा, जीर्णोद्धारनिमित्तं वा धनदानं कृत्वा ‘दानचिन्तामणिः’ इति ख्याता अस्ति । एषा ‘घण्टान्तकी ’ इति बिरुदं प्राप्तवती आसीत् इत्यपि श्रूयते । लक्कुण्डी, सोरब, कणेनूरु ग्रामेषु इदानीम् अपि “घण्टाह्तक्याः” नाम्नि बसदि इति कथ्यमानानि जैनमन्दिराणि शासनस्य साक्ष्याधाराणि च सन्ति । क्रि .श ९९३ तमे वर्षे, श्रवणबेळगोळस्य महाबलेः महामस्तकाभिषेकसमारम्भे अत्तिमब्बा भागं स्वीकृतवती इत्यनेन कर्णाटकस्य दक्षिणभागे अपि तस्याः अधिकैः जनैः सह सम्पर्कः आसीत् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अत्तिमब्बा&oldid=426956" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्