अस्थिपञ्जरः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

मनुष्यास्थिपञ्जरे षडधिकद्विशतम् अस्थीनि सन्ति। अस्थिपञ्जरं हृदयमस्तिष्कफुप्फुसादीनि अङ्गानि रक्षति।

मनुष्यस्य अस्थिपञ्जरम्

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अस्थिपञ्जरः&oldid=398109" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः