धर्मशास्त्रप्रविभागः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

वेदोऽखिलो धर्ममूलम् । वेदाः एव जगतः प्रथमं साहित्यम् | एते अपौरुषेयाः नाम मानवलिखिताः न इति विश्वासः | अखिलो वेदः मानवधर्मस्य मूलम् |

अन्य ग्रन्थ :

  1. REDIRECT वेदाः