बिहारराज्यस्य मण्डलानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


भागलपुरविभागः दरभङ्गाविभागः कोसीविभागः मगधविभागः मुङ्गेरविभागः पाटनाविभागः पूर्णियाविभागः सारनविभागः तिरहुतविभागः
भागलपुरमण्डलम् बेगुसरायीमण्डलम् माधेपुरमण्डलम् अरवलमण्डलम् जमुयीमण्डलम् भोजपुरमण्डलम् अररियामण्डलम् गोपालगञ्जमण्डलम् पूर्वचम्पारणमण्डलम्
बाङ्कामण्डलम् मधुबनीमण्डलम् सहरसामण्डलम् औरङ्गाबादमण्डलम्, बिहार खगरियामण्डलम् बक्सरमण्डलम् कटिहारमण्डलम् सारनमण्डलम् मुझफ्फरपुरमण्डलम्
---- समस्तीपुरमण्डलम् सुपौलमण्डलम् गयामण्डलम् मुङ्गेरमण्डलम् कैमूरमण्डलम् किशनगञ्जमण्डलम् सीवानमण्डलम् शिवहरमण्डलम्
----- ----- ----- जहानाबादमण्डलम् शेखपुरामण्डलम् पाटनामण्डलम् पूर्णियामण्डलम् ----- सीतामढीमण्डलम्
----- ----- ----- नवादामण्डलम् लक्खिसरायमण्डलम् रोहतासमण्डलम् ----- ----- वैशालीमण्डलम्
----- ----- ----- ----- ----- नलन्दामण्डलम् ----- ----- पश्चिमचम्पारणमण्डलम्
----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- -----

बिहारराज्यम् (BR)[सम्पादयतु]

सङ्केतः मण्डलम् केन्द्रम् जनसङ्ख्या (2011) विस्तीर्णता (km²) सान्द्रता(2011) (/km²) अधिकृतजालपुटम्
AR अररिया अररिया २,८०६,२०० २,८२९ ९९२ http://araria.bih.nic.in
AR अरवल अरवल ६९९,५६३ ४,८३९ १०९९ http://arwal.bih.nic.in/
AU औरङ्गाबाद् औरङ्गाबाद् २,५११,२४३ ३,३०३ ७६० http://aurangabad.bih.nic.in
BA बाङ्का बाङ्का २,०२९,३३९ ३,०१८ ६७२ http://banka.bih.nic.in
BE बेगुसरायी बेगुसराय २,९५४,३६७ १,९१७ १,५४० http://begusarai.bih.nic.in
BG भागलपुरम् भागलपुरम् ३,०३२,२२६ २,५६९ १,१८० http://bhagalpur.bih.nic.in
BJ भोजपुरम् आरा २,७२०,१५५ २,४७३ १,१३६ http://bhojpur.bih.nic.in
BU बक्सर बक्सर १,७०७,६४३ १,६२४ १,००३ http://buxar.bih.nic.in
DA दरभङ्गा दरभङ्गा ३,९२१,९७१ २,२७८ १,७२१ http://darbhanga.bih.nic.in
EC पूर्वचम्पारण मोतिहारी ५,०८२,८६८ ३,९६९ १२८१ http://eastchamparan.bih.nic.in
GA गया गया ४,३७९,३८३ ४,९७८ ८८० http://gaya.bih.nic.in
GO गोपालगञ्ज गोपालगञ्ज २,५५८,०३७ २,०३३ १,२५८ http://gopalganj.bih.nic.in
JA जमुयी जमुयी १,७५६,०७८ ३,०९९ ५६७ http://jamui.bih.nic.in
JE जहानाबाद् जहानाबाद् १,१२४,१७६ १,५६९ १२०६ http://Jehanabad.bih.nic.in
KH खगरिया खगरिया १,६५७,५९९ १,४८६ १,११५ http://khagaria.bih.nic.in
KI किशनगञ्ज किशनगञ्ज १,६९०,९४८ १,८८४ ८९८ http://kishanganj.bih.nic.in
KM कैमूर भबुवा १,६२६,९०० ३,३६३ ४८८ http://kaimur.bih.nic.in
KT कटिहार कटिहार ३,ओ६८,१४९ ३,०५६ १००४ http://katihar.bih.nic.in
LA लक्खिसराय लक्खिसराय १,०००,७१७ १,२२९ ८१५ http://lakhisarai.bih.nic.in
MB मधुबनी मधुबनी ४,४७६,०४४ ३,५०१ १,२७९ http://madhubani.bih.nic.in
MG मुङ्गेर मुङ्गेर १,३५९.०५४ १,४१९ ९५८ http://munger.bih.nic.in
MP माधेपुरम् माधेपुरम् १,९९४,६१८ १,७८७ १११६ http://madhepura.bih.nic.in
MZ मुझफ्फरपुर मुझफ्फरपुर ४,७७८,६१० ३,१७३ १,५०६ http://muzaffarpur.bih.nic.in
NL नलन्दा बिहारशरीफ २,८७२,५२३ २,३५४ १,२२० http://nalanda.bih.nic.in
NW नवादा नवादा २,२१६,६५३ २,४९२ ८८९ http://nawada.bih.nic.in
PA पाटना पाटना ५,७७२,८०४ ३,२०२ १,८०३ http://patna.bih.nic.in
PU पूर्णिया पूर्णिया ३,२७३,१२७ ३,२२८ १०१४ http://purnia.bih.nic.in
RO रोहतास सासाराम २,९६२,५९३ ३,८५० ७६३ http://rohtas.bih.nic.in
SH सहरसा सहरसा १,८९७,१०२ १,७०२ ११२५ http://saharsa.bih.nic.in
SM समस्तीपुरम् समस्तीपुरम् ४,२५४,७८२ २,९०५ १,४६५ http://samastipur.bih.nic.in
SO शिवहर शिवहर ६५६,९१६ ४४३ १,८८२ http://sheohar.bih.nic.in
SP शेखपुरा शेखपुरा ६३४,९२७ ६८९ ९२२ http://sheikhpura.bih.nic.in
SR सारन छपरा ३,९४३,०९८ २,६४१ १,४९३ http://saran.bih.nic.in
ST सीतामढी सीतामढी ३,४१९,६२२ २,१९९ १,४९१ http://sitamarhi.bih.nic.in
SU सुपौल सुपौल २,२२८,३९७ २,४१० ९१८ http://supaul.bih.nic.in
SW सीवान सीवान ३,३१८,१७६ २,२१९ १,४९५ http://siwan.bih.nic.in
VA वैशाली हाजीपुरम् ३,४९५,३४९ २,०३६ १,७१७ http://vaishali.bih.nic.in
WC पश्चिमचम्पारण बेतिया ३,९२२,७८० ५,२२९ ७५० http://westchamparan.bih.nic.in