सामग्री पर जाएँ

बिहारराज्यस्य मण्डलानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
बिहारराज्यस्य मण्डलानि

भारतस्य बिहारराज्ये सम्प्रति ३८ प्रशासनिकमण्डलानि, १० उपविभागाः (अनुमण्डलानि), ५३४ प्रखण्डाः च सन्ति ।

भागलपुरविभागः दरभङ्गाविभागः कोसीविभागः मगधविभागः मुङ्गेरविभागः पटनाविभागः पूर्णियाविभागः सारनविभागः तिरहुतविभागः
भागलपुरमण्डलम् दरभङ्गामण्डलम् मधेपुरामण्डलम् अरवलमण्डलम् जमुयीमण्डलम् भोजपुरमण्डलम् अररियामण्डलम् गोपालगञ्जमण्डलम् पूर्वचम्पारणमण्डलम्
बाङ्कामण्डलम् मधुबनीमण्डलम् सहरसामण्डलम् औरङ्गाबादमण्डलम्, बिहार खगरियामण्डलम् बक्सरमण्डलम् कटिहारमण्डलम् सारणमण्डलम् मुजफ्फरपुरमण्डलम्
---- समस्तीपुरमण्डलम् सुपौलमण्डलम् गयामण्डलम् मुङ्गेरमण्डलम् कैमूरमण्डलम् किशनगञ्जमण्डलम् सीवानमण्डलम् शिवहरमण्डलम्
----- ----- ----- जहानाबादमण्डलम् शेखपुरामण्डलम् पटनामण्डलम् पूर्णियामण्डलम् ----- सीतामढीमण्डलम्
----- ----- ----- नवादामण्डलम् लखीसरायमण्डलम् रोहतासमण्डलम् ----- ----- वैशालीमण्डलम्
----- ----- ----- ----- बेगूसरायमण्डलम् नालन्दामण्डलम् ----- ----- पश्चिमचम्पारणमण्डलम्
----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- -----

मण्डलानि[सम्पादयतु]

सङ्केतः मण्डलम् केन्द्रम् जनसङ्ख्या (२०११) विस्तीर्णता (किमी²) सान्द्रता (२०११) (/किमी²) स्थानीयभाषाः अधिकृतजालपुटम् मानचित्रम्
AR अररिया अररिया २,८०६,२०० २,८२९ ९९२ मैथिली (ठेठी), हिन्दुस्थानी http://araria.bih.nic.in
AR अरवल अरवल ६९९,५६३ ४,८३९ १०९९ मगही http://arwal.bih.nic.in/
AU औरङ्गाबाद् औरङ्गाबाद् २,५११,२४३ ३,३०३ ७६० मगही http://aurangabad.bih.nic.in
BA बाङ्का बाङ्का २,०२९,३३९ ३,०१८ ६७२ अङ्गिका, मैथिली, सान्ताली http://banka.bih.nic.in
]
BE बेगूसराय बेगूसराय २,९५४,३६७ १,९१७ १,५४० हिन्दी, मैथिली http://begusarai.bih.nic.in
BG भागलपुरम् भागलपुरम् ३,०३२,२२६ २,५६९ १,१८० अङ्गिका http://bhagalpur.bih.nic.in
BJ भोजपुरम् आरा २,७२०,१५५ २,४७३ १,१३६ भोजपुरी http://bhojpur.bih.nic.in
BU बक्सर बक्सर १,७०७,६४३ १,६२४ १,००३ भोजपुरी http://buxar.bih.nic.in
DA दरभङ्गा दरभङ्गा ३,९२१,९७१ २,२७८ १,७२१ मैथिली http://darbhanga.bih.nic.in
EC पूर्वचम्पारण मोतिहारी ५,०८२,८६८ ३,९६९ १२८१ भोजपुरी http://eastchamparan.bih.nic.in
GA गया गया ४,३७९,३८३ ४,९७८ ८८० मगही http://gaya.bih.nic.in
GO गोपालगञ्ज गोपालगञ्ज २,५५८,०३७ २,०३३ १,२५८ भोजपुरी http://gopalganj.bih.nic.in
JA जमुयी जमुयी १,७५६,०७८ ३,०९९ ५६७ हिन्दी, मैथिली, मगही (खोरठा), सान्ताली http://jamui.bih.nic.in Archived २०११-०८-१८ at the Wayback Machine
JE जहानाबाद् जहानाबाद् १,१२४,१७६ १,५६९ १२०६ मगही http://Jehanabad.bih.nic.in
KH खगरिया खगरिया १,६५७,५९९ १,४८६ १,११५ मैथिली (अङ्गिका), हिन्दी http://khagaria.bih.nic.in
KI किशनगञ्ज किशनगञ्ज १,६९०,९४८ १,८८४ ८९८ सुरजापुरी, मैथिली, बाङ्गला, सान्ताली, हिन्दुस्थानी http://kishanganj.bih.nic.in
KM कैमूर भबुवा १,६२६,९०० ३,३६३ ४८८ भोजपुरी http://kaimur.bih.nic.in
KT कटिहार कटिहार ३,ओ६८,१४९ ३,०५६ १००४ सुरजापुरी, बाङ्गला, सान्ताली, हिन्दुस्थानी http://katihar.bih.nic.in
LA लखीसराय लखीसराय १,०००,७१७ १,२२९ ८१५ मगही, अङ्गिका http://lakhisarai.bih.nic.in
MB मधुबनी मधुबनी ४,४७६,०४४ ३,५०१ १,२७९ मैथिली http://madhubani.bih.nic.in
MG मुङ्गेर मुङ्गेर १,३५९.०५४ १,४१९ ९५८ अङ्गिका, हिन्दी http://munger.bih.nic.in Archived २०१५-१२-१९ at the Wayback Machine
MP मधेपुरा मधेपुरा १,९९४,६१८ १,७८७ १११६ मैथिली http://madhepura.bih.nic.in
MZ मुजफ्फरपुरम् मुजफ्फरपुरम् ४,७७८,६१० ३,१७३ १,५०६ मैथिली, बज्जिका http://muzaffarpur.bih.nic.in
NL नलन्दा बिहारशरीफ २,८७२,५२३ २,३५४ १,२२० मगही http://nalanda.bih.nic.in
NW नवादा नवादा २,२१६,६५३ २,४९२ ८८९ मगही http://nawada.bih.nic.in
PA पटना पटना ५,७७२,८०४ ३,२०२ १,८०३ मगही, हिन्दी http://patna.bih.nic.in Archived २०११-०२-२८ at the Wayback Machine
PU पूर्णिया पूर्णिया ३,२७३,१२७ ३,२२८ १०१४ मैथिली, सुरजापुरी, बाङ्गला, सान्ताली, हिन्दुस्थानी http://purnia.bih.nic.in[नष्टसम्पर्कः]
RO रोहतास सासाराम २,९६२,५९३ ३,८५० ७६३ भोजपुरी http://rohtas.bih.nic.in
SH सहरसा सहरसा १,८९७,१०२ १,७०२ ११२५ मैथिली http://saharsa.bih.nic.in
SM समस्तीपुरम् समस्तीपुरम् ४,२५४,७८२ २,९०५ १,४६५ मैथिली http://samastipur.bih.nic.in
SO शिवहर शिवहर ६५६,९१६ ४४३ १,८८२ बज्जिका, मैथिली http://sheohar.bih.nic.in
SP शेखपुरा शेखपुरा ६३४,९२७ ६८९ ९२२ मगही http://sheikhpura.bih.nic.in
SR सारण छपरा ३,९४३,०९८ २,६४१ १,४९३ भोजपुरी http://saran.bih.nic.in
ST सीतामढी सीतामढी ३,४१९,६२२ २,१९९ १,४९१ मैथिली, बज्जिका http://sitamarhi.bih.nic.in Archived २०१८-०७-२० at the Wayback Machine
SU सुपौल सुपौल २,२२८,३९७ २,४१० ९१८ मैथिली http://supaul.bih.nic.in
SW सीवान सीवान ३,३१८,१७६ २,२१९ १,४९५ भोजपुरी http://siwan.bih.nic.in
VA वैशाली हाजीपुरम् ३,४९५,३४९ २,०३६ १,७१७ बज्जिका, मैथिली http://vaishali.bih.nic.in
WC पश्चिमचम्पारण बेतिया ३,९२२,७८० ५,२२९ ७५० भोजपुरी http://westchamparan.bih.nic.in