महाभारतस्य पर्वसूचिः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
पर्वसंख्या
शीर्षकम्
उपपर्वणः संख्या
उपपर्वसूची
अध्यायसंख्या श्लोकसंख्या च
विषयसूची
आदिपर्व
१-१९
 • अनुक्रमणिकापर्व
 • पर्वसंग्रहपर्व
 • पौष्यपर्व
 • पौलोमपर्व
 • आस्तिकपर्व
 • अंशावतारपर्व
 • सम्भावपर्व
 • जतुगृहपर्व
 • हिडिम्बवधपर्व
 • बकवधपर्व
 • चैत्ररथपर्व
 • स्वयंवरपर्व
 • वैवाहिकपर्व
 • विदुरागमन-राज्यलम्भपर्व
 • अर्जुनवनवासपर्व
 • सुभद्राहरणपर्व
 • हरणाहरणपर्व
 • खाण्डवदाहपर्व
 • मयदर्शनपर्व
२२७/७९००
 • परिचयः,
 • राजकुमाराणां जन्म बाल्यं च
  पालनम्
सभापर्व
२०-२८
 • सभाक्रियापर्व
 • लोकपालसभाख्यानपर्व
 • राजसूयारम्भपर्व
 • जरासन्धवधपर्व
 • दिग्विजयपर्व
 • राजसूयपर्व
 • अर्घाभिहरणपर्व
 • शिशुपालवधपर्व
 • द्यूतपर्व
 • अनुद्यूतपर्व
७८/२५११
 • राजसभायाः वैभवपूर्णं दृश्यम् द्यूतक्रीडा च
 • इंद्रप्रस्थस्य निर्माणं पाण्डवानां वनवासः च
अरयण्कपर्व
२९-५०
 • अरण्यपर्व
 • किर्मीरवधपर्व
 • अर्जुनाभिगमनपर्व
 • कैरातपर्व
 • इन्द्रलोकाभिगमनपर्व
 • नलोपाख्यानपर्व
 • तीर्थयात्रापर्व
 • जटासुरवधपर्व
 • यक्षयुद्धपर्व
 • निवातकवचयुद्धपर्व
 • अजगरपर्व
 • मार्कण्डेयसमस्यापर्व
 • द्रौपदीसत्यभामापर्व
 • घोषयात्रापर्व
 • मृगस्वप्नोद्भवपर्व
 • ब्रीहिद्रौणिकपर्व
 • द्रौपदीहरणपर्व
 • जयद्रथविमोक्षपर्व
 • रामोपाख्यानपर्व
 • पतिव्रतामाहात्म्यपर्व
 • कुण्डलाहरणपर्व
 • आरणेयपर्व
२६९/११६६४
 • पाण्डवानां वनवासः |-
विराटपर्व
५१-५५
 • पाण्डवप्रवेशपर्व
 • समयपालनपर्व
 • कीचकवधपर्व
 • गोहरणपर्व
 • वैवाहिकपर्व
६७/२०५०
 • विराटराज्ये पाण्डवानाम् अज्ञातवासः
उद्योगपर्व
५६-६५
 • सेनोद्योगपर्व
 • संजययानपर्व
 • प्रजागरपर्व
 • सनत्सुजातपर्व
 • यानसन्धिपर्व
 • भगवद्यानपर्व
 • सैन्यनिर्याणपर्व
 • उलूकदूतागमनपर्व
 • रथातिरथसंख्यापर्व
 • अम्बोपाख्यानपर्व
१८६/६६९८
 • युद्धसज्जता|-
भीष्मपर्व
६६-६९
 • जम्बूखण्डविनिर्माणपर्व
 • भूमिपर्व
 • श्रीमद्भगवद्गीतापर्व
 • भीष्मवधपर्व
११७/५८८४
 • महाभारतयुद्धस्य प्रथमः भागः
 • कौरवाणां सेनापतिः भीष्मः
द्रोणपर्व
७०-७७
 • द्रोणाभिषेकपर्व
 • संशप्तकवधपर्व
 • अभिमन्युवधपर्व
 • प्रतिज्ञापर्व
 • जयद्रथवधपर्व
 • घटोत्कचवधपर्व
 • द्रोणवधपर्व
 • नारायणास्त्रमोक्षपर्व
१७०/८९०९
 • युद्धस्य आरम्भः द्रोणः सेनापतिः जातः
कर्णपर्व
७८
 • कर्णपर्व
७९/४९६४
 • द्रोणः सेनापतिः जातः
शल्यपर्व
७९-८०
 • ह्रदप्रवेशपर्व
 • गदापर्व
५९/३२२०
 • युद्धस्य अन्तिमः भागः
 • शल्यः सेनापतिः
१०
सौप्तिकपर्व
८१
 • ऐषीक पर्व
१८/८७०
११
स्त्रीपर्व
८२-८४
 • जलप्रादानिकपर्व
 • विलापपर्व
 • श्राद्धपर्व
२७/७७५
 • मृतानां दर्शनेन गान्धार्याः दुःखम् |-
१२
शान्तिपर्व
८५-८७
 • राजधर्मानुशासनपर्व
 • आपद्धर्मपर्व
 • मोक्षधर्मपर्व
३३९/१४७३२
 • युधिष्ठिरस्य राज्याभिषेकः
 • भीष्मस्य दिशानिर्देशनम्
१३
अनुशासनपर्व
८८-८९
 • दानधर्मपर्व
 • भीष्मस्वर्गारोहणपर्व
१८६/८०००
 • भीष्मस्य अन्तिमः उपदेशः
१४
अश्वमेधिकापर्व
९०-९२
 • अश्वमेधपर्व
 • अनुगीतापर्व
 • वैष्णवपर्व
१०३/३३२०
 • युधिष्ठिरेण अश्वमेधयागस्य आयोजनम्
१५
आश्रमसिकापर्व
९३-९५
 • आश्रमवासपर्व
 • पुत्रदर्शनपर्व
 • नारदागमनपर्व
८२/१५०६
 • वनाश्रमं धृतराष्ट्रगान्धारीकुन्त्यः प्राविशन्"
१६
मौसुलपर्व
९६
 • मौसुलपर्व
८/३२०
 • यादवानां परस्परकलहः
१७
महाप्रस्थानिकपर्व
९७
 • महाप्रस्थानिकपर्व
३/१२३
 • युधिष्ठिरस्य तस्य भ्रातॄणां च सद्गतिप्राप्तिः
१८
स्वर्गारोहणपर्व
९८
 • स्वर्गारोहणपर्व
५/२०७
 • पांडवानां स्वर्गयात्रा
खिलभाग
हरिवंशपर्व
९९-१००
 • विष्णुपर्व
 • भविष्यपर्व
१२०००
 • अयं भागः महाभारतस्य खिलभागः इति कथ्यते | अस्मिन् विशेषतया भगवतः श्रीकृष्णस्य वर्णनम् अस्ति ।
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=महाभारतस्य_पर्वसूचिः&oldid=395715" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्