हेलेन् केलर्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(हेलेन केलर इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
हेलेन् केलर्
Helen Keller
A woman with full dark hair and wearing a long dark dress, her face in partial profile, sits in a simple wooden chair. A locket hangs from a slender chain around her neck; in her hands is a magnolia, its large white flower surrounded by dark leaves.
हेलेन् केलर् मेग्नोलिया पुष्पम् गृहीत्वा उपविष्टा , क्रि।सं १९२०.
जननम् हेलेन् आदम्स् केलर्
June 27, 1880(1880-06-27)
तस्कुम्बिय, अलबामा , अमेरिका
मरणम् June 1, 1968(1968-06-01) (aged 87)
आर्कन् रिड्ज्
ईस्टन्, कनक्टिकट्, अमेरिका
वृत्तिः लेखकः, व्याख्याता
विद्याभ्यासः राडक्लिफ़् महाविद्यालयः

हस्ताक्षरम्


हेलेन केलर
Anne_Sullivan_-_Helen_Keller_memorial

हेलेन् केलर् (जून् २७, १८८० - जून् १ १९६८) काचित् विख्याता अमेरिकीयलेखिका, उपन्यासिका, राजनैतिकनेत्री च। मूका अन्धा च सा कलापदवीं प्राप्तवती प्रथमा व्यक्तिः अस्ति । तस्याः जीवनचरित्रं सर्वेषां प्रेरणाप्रदं वर्तते ।


"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=हेलेन्_केलर्&oldid=292251" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः