मोडेरा सूर्यमन्दिरम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
मोडेरा सूर्यमन्दिरम् (मेहसाणामण्डलम्)

अहमदाबादतः १०६ कि.मी दूरे अत्यद्भुतः सुन्दरः सूर्यदेवालयः अस्ति । एषः सोलङ्कीवंशीयानाम् राज्ञां सृष्टिविशेषः अस्ति । गुजरातराज्यस्य कोनार्क इति अयं देवालयः प्रसिद्धः अस्ति । एतं प्रथमः भीमदेवः रचितवान् । क्रिस्ताब्दे १०२६ तः १०२७ तमे वर्षे एतस्य निर्माणमभवत् । अस्य देवालयस्य बाह्यभागः सुन्दरशिल्पैः समृद्धः अस्ति । प्रातः काले सूर्यकिरणाः गभेगृहे स्थितस्य सूर्याविग्रहस्य उपरि पतन्ति । देवालयस्य अर्धभागः नष्टः अभवत् । सोमनाथदेवालयस्य इव अत्रापि महम्मद् गझनी आक्रमणम् आसीत् । एतत् आक्रमणम् एव अस्य नाशस्य कारणमस्ति । अत्र सूर्यदेवालयेन साकं मातङ्गी(अथवा मोधेश्वरी)देवालयोऽपि अस्ति । रामकुण्डं क्रमेण विरचितम् अस्ति ।

वाहनमार्गः[सम्पादयतु]

अहमदाबादतः १०६ कि.मी । उत्तमः वाहनसम्पर्कः अस्ति । वसतिव्यवस्थापि अत्र शक्या अस्ति ।

धूमशकटमार्गः[सम्पादयतु]

मेहसाणाधूमशकटनिस्थानतः ४० कि.मी अहमदाबादनगरे विमाननिस्थानमपि अस्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मोडेरा_सूर्यमन्दिरम्&oldid=353513" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः