रूपकाणि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

1 आश्चर्यचूडामणिः 2 कमलिनीराजहंसम् 3 कमलिनीकलहंसम् 4 मदनकेतुचरितम् 5 चन्द्रिका 6 लीलावती 7 सुभद्राधनञ्जयम् 8 तपतीसंवरणम् 9 सीताराघवम् 10प्रद्युम्नाभ्युदयम् 11 अनङ्गजीवनम् 12 अक्षयपात्रव्यायोगः 13 अज्ञातवासः 14 अन्नदातृचरितम् 15 अपहारवर्मचरितम् 16 अर्जुनविजयः 17 अलब्धकर्मीयः 18 इन्दुमतीराघवम् 19 उन्मादवासवदत्ता 20 ओदनवनेश्वरविजयम् 21 कलावतीकामरूपम् 22 कल्याणसौगन्धिकम् 23 किरातार्जुनीयम् व्यायोगम् 24 कुमारीविलसितम् 25 कुलशेखरविजयः 26 कृत्तिकाभाणम् 27 कैवल्यवल्लीपरिणयः 28 कौमुदीसोमम् 29 गैर्वाणीविजयम् 30 चन्द्रिकाकलापीडम् 31 चन्द्रिकाजनमेजयम् 32 चिदंबरनाटतकम् 33 जरासन्धवधः 34 त्रैविक्रमः 35 ध्रुवचरितम् 36 यदुवीरोदयम् 37 रुक्मिणीपरिणयम् 38 रुक्मिणीहरणम् 39 दमयन्तीपरिणयम् 40 दमयन्तीकल्याणम् 41 द्रौपदीविजयम् 42 पद्मावती 43 पद्मिनीपरिणयम् 44 पादुकापट्टाभिषेकः 45 पादुकापट्टाभिषेकः 46 पूर्णपुरुषार्थचन्द्रोदयम् 47 पेटिकासन्यासी 48 प्रतिक्रिया 49 बालमार्ताण्डविजयः 50 भीष्मपराभवः 51 भ्रमरकाहली 52 मणिमञ्जुषा 53 मन्दारमालिकावीथी 54 महिषमङ्गलभाणः 55 माधवीवासन्तीयम् 56 मेघोदयम् 57 ययातीचरितम् 58 योगोल्लसितम् 59 रक्षापुरुषकम् 60 रत्नकेतूदयम् 61रसरत्नाकरभाणः62 रससदनभाणः 63 रसाङ्कुरभाणः 64 रसिकभूषणभाणः 65 रसिकरञ्जनम् 66 रसिकरत्नभाणः 67 रामवर्मविलासः 68 रसविलासभाणः 69 लक्ष्मीकल्याणम् 70 लक्ष्मीदेवनारायणीयम् 71लक्ष्मीमानवेदम् 72 ललिता 73 वनज्योत्स्ना 74 वसुमतीमानविक्रमम् 75 वसुमतीकल्याणम् 76 वसुलक्ष्मीकल्याणम्-लक्ष्मीकल्याणम् 77 वासवीशान्तनवम्78 विचारधारा 79 विटनिद्रा 80 विटराजविजयम् 81वैदर्भीवासुदेवम् 82 श्रृङ्गारविलासभाणः 83 शृङ्गारतिलकभाणः 84श्रृङ्गारसर्वस्वभाणः 85 श्रृङ्गारसुधाकरभाणः 86 श्रृङ्गारसुन्दरभाणः 87 संस्कृतलक्ष्मीनाटकम् 88 सत्यवतीशान्तनवम् 89 सन्ध्या 90 समन्वयः 91सावित्री 92 सुबालावज्रतुण्डम् 93 सुभद्रार्जुनम् 94 सुभदराहरणम् 95 स्नुषाविजयम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=रूपकाणि&oldid=363088" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्