सीहोरमण्डलम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

सीहोरमण्डलम् (हिन्दी: सीहोर जिला, आङ्ग्ल: Sehore districtआङ्ग्लः) इत्येतत् भारतस्य मध्यभागे स्थितस्य मध्यप्रदेशराज्यस्य भोपालविभागे अन्तर्गतं किञ्चन मण्डलम् अस्ति । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति सीहोर इति नगरम् ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सीहोरमण्डलम्&oldid=252057" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः