नक्षत्रम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
एतद एकः निर्वाचित लेख अस्ति। अधिक विज्ञप्या टक्टकायन करोतु।नक्षत्राणि स्वयं प्रकाशन्ते । न क्षरति-क्षर (सञ्चलने) निपा (६-४-९१) । एतानि नक्षत्राणि आकाशे अनन्तानि सन्ति । रविमार्गे दृश्यमानाः नक्षत्रसमूहाः २७ एव । एते प्रामुख्यं भजन्ते ।
एतानि २७ नक्षत्राणि दक्षब्रह्मणः कन्याः इति कथ्यन्ते ।

सप्तविंशतिः सोमस्य पत्न्यो लोकस्य विश्रुताः । कालस्य नयने युक्ताः सोमपत्न्यः शुचिव्रताः । सर्वाः नक्षत्रयोगिन्यः लोकयात्राविधानतः । भा आदि ६७

नक्षत्रसूची: अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण लगधस्य वेदाङ्ग ज्योतिषग्रन्थे लभ्यते। अत्र १तः २८पर्यन्तं नक्षत्राणि वर्तन्ते।

# नाम देवता पाश्चात्यं नाम मानचित्रम् स्थिति:
1 अश्विनी (Ashvinī) केतुः β and γ Arietis Aries constellation map.png 00AR00-13AR20
2 भरणी (Bharanī) शुक्रः (Venus) 35, 39, and 41 Arietis Aries constellation map.png 13AR20-26AR40
3 कृत्तिका (Krittikā) रविः (Sun) Pleiades Taurus constellation map.png 26AR40-10TA00
4 रोहिणी (Rohinī) चन्द्रः (Moon) Aldebaran Taurus constellation map.png 10TA00-23TA20
5 मृगशिरा (Mrigashīrsha) मङ्गलः (Mars) λ, φ Orionis Orion constellation map.png 23TA40-06GE40
6 आर्द्रा (Ārdrā) राहुः Betelgeuse Orion constellation map.png 06GE40-20GE00
7 पुनर्वसु (Punarvasu) बृहस्पतिः(Jupiter) Castor and Pollux Gemini constellation map.png 20GE00-03CA20
8 पुष्या (Pushya) शनिः (Saturn) γ, δ and θ Cancri Cancer constellation map.png 03CA20-16CA40
9 आश्लेषा (Āshleshā) बुधः (Mercury) δ, ε, η, ρ, and σ Hydrae Hydra constellation map.png 16CA40-30CA500
10 मघा (Maghā) केतुः Regulus Leo constellation map.png 00LE00-13LE20
11 पूर्वफल्गुनी (Pūrva Phalgunī) शुक्रः (Venus) δ and θ Leonis Leo constellation map.png 13LE20-26LE40
12 उत्तरफल्गुनी (Uttara Phalgunī) रविः Denebola Leo constellation map.png 26LE40-10VI00
13 हस्ता (Hasta) चन्द्रः α, β, γ, δ and ε Corvi Corvus constellation map.png 10VI00-23VI20
14 चित्रा (Chitrā) मङ्गलः Spica Virgo constellation map.png 23VI20-06LI40
15 स्वातिः (Svātī) राहुः Arcturus Bootes constellation map.png 06LI40-20LI00
16 विशाखा (Vishākhā) बृहस्पतिः α, β, γ and ι Librae Libra constellation map.png 20LI00-03SC20
17 अनुराधा (Anurādhā) शनिः β, δ and π Scorpionis Scorpius constellation map.png 03SC20-16SC40
18 ज्येष्ठा (Jyeshtha) बुधः α, σ, and τ Scorpionis Scorpius constellation map.png 16SC40-30SC00
19 मूला (Mūla) केतुः ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis Scorpius constellation map.png 00SG00-13SG20
20 पूर्वाषाढा (Pūrva Ashādhā) शुक्रः δ and ε Sagittarii Sagittarius constellation map.png 13SG20-26SG40
21 उत्तराषाढा (Uttara Ashādhā) रविः ζ and σ Sagittarii Sagittarius constellation map.png 26SG40-10CP00
22 श्रवणा (Shravana) चन्द्रः α, β and γ Aquilae Aquila constellation map.png 10CP00-23CP20
23 धनिष्ठा (Shravishthā) or Dhanisthā मङ्गलः α to δ Delphinus Delphinus constellation map.png 23CP20-06AQ40
24 शतभिषा (Shatabhishaj) राहुः γ Aquarii Aquarius constellation map.png 06AQ40-20AQ00
25 पूर्वभाद्रपदा (Pūrva Bhādrapadā) बृहस्पतिः α and β Pegasi Pegasus constellation map.png 20AQ00-03PI20
26 उत्तरभाद्रपदा (Uttara Bhādrapadā) शनिः γ Pegasi and α Andromedae Andromeda constellation map.png 03PI20-16PI40
27 रेवती (Revatī) बुधः ζ Piscium Pisces constellation map.png 16PI40-30PI00

28तमं नक्षत्रम्[सम्पादयतु]

28तमं नक्षत्रं अभिजित् (Abhijit)(α, ε and ζ Lyrae - Vega - उत्तराषाढ़ा-श्रवणयो: मध्ये स्थितम्)

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नक्षत्रम्&oldid=281388" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः