गोराणी

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
सस्याग्रे विद्यमानाः गोराण्यः
विक्रयणार्थं संस्थापिताः गोराण्यः

एषा गोराणी अपि भारते वर्धमानः कश्चन शाकविशेषः । इयम् अपि सस्यजन्यः आहारपादार्थः । एषा गोराणी आङ्ग्लभाषायां Guar अथवा Cluster beans इति उच्यते । एषा गोराणी भारते तु शाकत्वेन सर्वत्र उपयुज्यते एव । एतया क्वथितं, व्यञ्जनं, दाधिकम् इत्यादिकं निर्मीयते ।‎"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=गोराणी&oldid=270150" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः