भेण्डा

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
वर्धमाना भेण्डा
भेण्डानकानि

एषा भेण्डा अपि भारते वर्धमानः कश्चन शाकविशेषः । इयम् अपि सस्यजन्यः आहारपादार्थः । एषा भेण्डा आङ्ग्लभाषायां Ladyfinger इति उच्यते । एषा भेण्डा भारते तु शाकत्वेन सर्वत्र उपयुज्यते एव । एतया क्वथितं, व्यञ्जनं, दाधिकम् इत्यादिकं निर्मीयते ।

रक्तवर्णीया भेण्डाः
भेण्डाझटिः

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भेण्डा&oldid=263095" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः