नरेन्द्र मोदी

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
नरेन्द्र दामोदरदास मोदी
चतुर्दशतमः [[गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्री]]
इदानीन्तन
कार्यारम्भः
7 अक्टूबर 2001
Governor सुंदर सिंह भंडारी
कैलाशपति मिश्र
बलराम जाखड़
नवल किशोर शर्मा
एस. सी. जमीर
कमला बेनीवाल
पूर्वगमः केशुभाई पटेल
पादानुध्यातः पदस्थ
सांविधानिकक्षेत्रम् मणिनगर
व्यक्तिगत विचाराः
जननम् नरेन्द्र दामोदरदास मोदी
सितम्बर १७, १९५० (1950-09-17) (वयः ६३)
वडनगर, बम्बई राज्य, भारत
राजनैतिकपक्षः BJP-flag.svg भारतीयजनतापक्षः
पतिः/पत्नी जशोदा बेन[१]
निवासः गांधीनगर, गुजरात
मुख्यशिक्षणम् गुजरातविश्वविद्यालयः
धर्मः हिन्दू
हस्ताक्षरम्
जालस्थानम् narendramodi.in


नरेन्द्र मोदी (गुजराती: નરેન્દ્ર મોદી, आङ्ग्ल: Narendra Modiआङ्ग्लः) भारतदेशे सततं तृतीयवारं गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्री अस्ति ।

जीवनं कर्मपथः च[सम्पादयतु]

नरेन्द्र मोदिनः जन्म १७ 'सेप्टेम्बर्', १९५० तमे वर्षे मेहसाणामण्डलस्य वडनगरनामके ग्रामे अभवत् । समाजसेवा, औदार्यं, परोपकारः च इत्येतेषां मूल्यानां पोषके माध्यमे तस्य संवर्धनं जातम् । अतः आबाल्यात् तद्गुणानां सेचनं तस्मिन् अभवत् । भारतपाकिस्थानयोः युद्धसमये (१९६०) सः दशवर्षीयः आसीत् । एतावति अल्पवयसि सः सैनिकानां साहाय्यार्थं रेलस्थानकं गतवान् आसीत् । मनोवृत्तिज्ञता, सङ्घटनशक्तिः चेति गुणद्वयस्य कारणात् सः भारतीय-विद्यार्थि-परिषदा 'आल् इण्डिया कौन्सिल्'-नेतृत्वेन चितः आसीत् । न तावदेव, तस्मिन् काले गुर्जरप्रदेशे राजनीतिक्षेत्रे-सामाजिकस्तरे तस्य भूमिका अपि गौरवास्पदा आसीत् ।

नरेन्द्र मोदिनः जीवनं बाल्यकालात् एव सङ्घर्षमयम् आसीत् । विशेषतः महाविद्यालये, विश्वविद्यालये च । सः आत्मबलेन, साहसेन च प्रत्येकेषु सङ्घर्षेषु सैनिकः इव प्रतीकारम् अकरोत् । तथैव प्रतिकूलासु परिस्थितिषु अनुकूलतां साधयन् जीवनपथे पदम् अकरोत् । पदस्य प्रतिष्ठा मोदिनः गुरुमन्त्रः अस्ति । न्यस्ते पदे अप्रतिगमनं, प्रारब्धस्य अत्यागश्चेति दृढस्य मनोबलद्वयस्य कारणात् सः राज्यशास्त्रम् अधिकृत्य अनुस्नातकस्य पदं प्राप्य राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घे प्रवृत्तोऽभवत् । रा.स्व.सङ्घे सः निःस्वार्थतां, सामाजिकीं निष्ठां, देशभक्तिं च साक्षात्कृतवान् ।

मोदिनः महत्तमं स्वप्नम् अस्ति – गुर्जरीयकायकल्पः... पुनरुत्थानं... मातृभूमेः भारतस्य विश्वे प्रतिष्ठापनम् । तस्य स्वप्नदृष्टिः विशाला अस्ति । तां साकारीकर्तुं सः पर्यावरणस्य रक्षणं, कृषिसंशोधनम्, औद्योगिकं विकासं, वैदेशिकेन अर्थन्यासेन तान्त्रिकीं व्यवस्थां च लक्षीकृत्य आनन्दमयं गुजरातराज्यम् निर्मातुम् आकाङ्क्षते ।

नरेन्द्र मोदी दृढानुशासनस्य आग्रही अस्ति इति तस्य प्रसिद्धिः वर्तते । वस्तुतः तस्मिन् श्रीफलस्य कठोरता, मृदुता च इति गुणद्वयस्य समन्वयः वर्तते । सः दृढं मन्यते यत् शिक्षणम् एव समाजं दरिद्रतायाः, अज्ञानस्य च अन्धकारात् प्रकाशं प्रति, सर्वाङ्गं विकासं प्रति च नेतुं शक्तनोति । एतस्याः आस्थायाः कारणात् सः शिक्षणं विशेषतः कन्याविनयनं पुरस्करोति ।

शिक्षणे तस्य अनुरागस्य प्रतीतिः द्विधा दृश्यते – (१) शिक्षकान् प्रति आदरभावः (२) कन्याविनयनं प्रति अभिनिवेशः । सः कन्याविनयनस्य प्रोत्साहनेन महिलाजागरणं, स्त्रीशक्तेः बीजारोपणं च कृत्वा शिक्षणं मूलतः संस्कर्तुम् इच्छति । कन्याशिक्षणं प्रति प्रसक्तेः कारणात् एव सः सर्वेषां ऋतूनां क्लेशं सहमानः सुदूरस्थान् ग्रामान् गत्वा कन्याः अध्यापयितुं पितरौ प्रेरयति । ग्रामात् ग्रामं गत्वा कन्याविनयनस्य अभियानं कुर्वाणः मुख्यमन्त्री विरलातिविरल एव !

विज्ञानतन्त्रज्ञानयोः रसज्ञः नरेन्द्र मोदी नानायन्त्राणाम् उपयोगेन राजतन्त्रे ‘ई-गवर्नेन्स्’ इति कांश्चन नूतनां पद्धतिं प्रक्षिप्तवान् । ‘स्वागत् आन्लैन्’, ‘टेली फरियाद’ चेति अन्तर्जालेन गुर्जराः नागरिकाः उच्चतन्त्राधिकारिणां सम्पर्कं साधयित्वा स्वीयां समस्यानां निवारणं कर्तुं शक्नुवन्ति । व्यस्तः मुख्यमन्त्री प्रजानां समस्याः शृणोति, ताः निवारयति इति तु विरलमेव !

'कर्मयोगी' अभियानेन सः पञ्चलक्षम् अधिकारिणः सक्रियान् कृतवान् । अनेन अभियानेन सः सर्वकारस्य अधिकारिणः कर्मठान् कर्तुम् इच्छति ।

नरेन्द्र मोदी श्रद्धालुः, आदर्शदर्शी, तत्त्वदर्शी च नेता वर्तते । सः स्खलनं सोढुं शक्नोति, प्रतिगमनं न । तस्य कथनम् अस्ति यत् जीवनम् उन्नतं कर्तुं त्रिविधं कार्यम् अपेक्ष्यते - (१) वैचारिकी स्पष्टता (२) निश्चितं ध्येयम् (३) परिश्रमः । नरेन्द्र मोदिनः हृदि देशः, देशबान्धवाश्च आद्याः सन्ति ।

नरेन्द्र मोदिनः जन्म १७ 'सेप्टेम्बर्', १९५० तमे वर्षे गुर्जरप्रदेशस्य मेहसाणामण्डलस्य वडनगरनामके ग्रामे अभवत् । समाजसेवा, औदार्यं, परोपकारः च इत्येतेषां मूल्यानां पोषके माध्यमे तस्य संवर्धनं जातम् । अतः आबाल्यात् तद्गुणानां सेचनं तस्मिन् अभवत् । भारतपाकिस्थानयोः युद्धसमये (१९६०) सः दशवर्षीयः आसीत् । एतावति अल्पवयसि सः सैनिकानां साहाय्यार्थं रेलस्थानकं गतवान् आसीत् । मनोवृत्तिज्ञता, सङ्घटनशक्तिः चेति गुणद्वयस्य कारणात् सः भारतीय-विद्यार्थि-परिषदा 'आल् इण्डिया कौन्सिल्'-नेतृत्वेन चितः आसीत् । न तावदेव, तस्मिन् काले गुर्जरप्रदेशे राजनीतिक्षेत्रे-सामाजिकस्तरे तस्य भूमिका अपि गौरवास्पदा आसीत् ।

नरेन्द्र मोदिनः जीवनं बाल्यकालात् एव सङ्घर्षमयम् आसीत् । विशेषतः महाविद्यालये, विश्वविद्यालये च । सः आत्मबलेन, साहसेन च प्रत्येकेषु सङ्घर्षेषु सैनिकः इव प्रतीकारम् अकरोत् । तथैव प्रतिकूलासु परिस्थितिषु अनुकूलतां साधयन् जीवनपथे पदम् अकरोत् । पदस्य प्रतिष्ठा मोदिनः गुरुमन्त्रः अस्ति । न्यस्ते पदे अप्रतिगमनं, प्रारब्धस्य अत्यागश्चेति दृढस्य मनोबलद्वयस्य कारणात् सः राज्यशास्त्रम् अधिकृत्य अनुस्नातकस्य पदं प्राप्य राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घे प्रवृत्तोऽभवत् । रा.स्व.सङ्घे सः निःस्वार्थतां, सामाजिकीं निष्ठां, देशभक्तिं च साक्षात्कृतवान् ।

भाषणे निरतः नरेन्द्र मोदी

मोदिनः महत्तमं स्वप्नम् अस्ति – गुर्जरीयकायकल्पः... पुनरुत्थानं... मातृभूमेः भारतस्य विश्वे प्रतिष्ठापनम् । तस्य स्वप्नदृष्टिः विशाला अस्ति । तां साकारीकर्तुं सः पर्यावरणस्य रक्षणं, कृषिसंशोधनम्, औद्योगिकं विकासं, वैदेशिकेन अर्थन्यासेन तान्त्रिकीं व्यवस्थां च लक्षीकृत्य आनन्दमयं गुजरातराज्यम् निर्मातुम् आकाङ्क्षते ।

नरेन्द्र मोदी दृढानुशासनस्य आग्रही अस्ति इति तस्य प्रसिद्धिः वर्तते । वस्तुतः तस्मिन् श्रीफलस्य कठोरता, मृदुता च इति गुणद्वयस्य समन्वयः वर्तते । सः दृढं मन्यते यत् शिक्षणम् एव समाजं दरिद्रतायाः, अज्ञानस्य च अन्धकारात् प्रकाशं प्रति, सर्वाङ्गं विकासं प्रति च नेतुं शक्तनोति । एतस्याः आस्थायाः कारणात् सः शिक्षणं विशेषतः कन्याविनयनं पुरस्करोति ।

शिक्षणे तस्य अनुरागस्य प्रतीतिः द्विधा दृश्यते – (१) शिक्षकान् प्रति आदरभावः (२) कन्याविनयनं प्रति अभिनिवेशः । सः कन्याविनयनस्य प्रोत्साहनेन महिलाजागरणं, स्त्रीशक्तेः बीजारोपणं च कृत्वा शिक्षणं मूलतः संस्कर्तुम् इच्छति । कन्याशिक्षणं प्रति प्रसक्तेः कारणात् एव सः सर्वेषां ऋतूनां क्लेशं सहमानः सुदूरस्थान् ग्रामान् गत्वा कन्याः अध्यापयितुं पितरौ प्रेरयति । ग्रामात् ग्रामं गत्वा कन्याविनयनस्य अभियानं कुर्वाणः मुख्यमन्त्री विरलातिविरल एव !

विज्ञानतन्त्रज्ञानयोः रसज्ञः नरेन्द्र मोदी नानायन्त्राणाम् उपयोगेन राजतन्त्रे ‘ई-गवर्नेन्स्’ इति कांश्चन नूतनां पद्धतिं प्रक्षिप्तवान् । ‘स्वागत् आन्लैन्’, ‘टेली फरियाद’ चेति अन्तर्जालेन गुर्जराः नागरिकाः उच्चतन्त्राधिकारिणां सम्पर्कं साधयित्वा स्वीयां समस्यानां निवारणं कर्तुं शक्नुवन्ति । व्यस्तः मुख्यमन्त्री प्रजानां समस्याः शृणोति, ताः निवारयति इति तु विरलमेव !

'कर्मयोगी' अभियानेन सः पञ्चलक्षम् अधिकारिणः सक्रियान् कृतवान् । अनेन अभियानेन सः सर्वकारस्य अधिकारिणः कर्मठान् कर्तुम् इच्छति ।

नरेन्द्र मोदी श्रद्धालुः, आदर्शदर्शी, तत्त्वदर्शी च नेता वर्तते । सः स्खलनं सोढुं शक्नोति, प्रतिगमनं न । तस्य कथनम् अस्ति यत् जीवनम् उन्नतं कर्तुं त्रिविधं कार्यम् अपेक्ष्यते - (१) वैचारिकी स्पष्टता (२) निश्चितं ध्येयम् (३) परिश्रमः । नरेन्द्र मोदिनः हृदि देशः, देशबान्धवाश्च आद्याः सन्ति ।

उलेखः[सम्पादयतु]

  1. http://erms.gujarat.gov.in/ceo-gujarat/FileLoc/LS2014/20/Narendra_Modi019006.PDF
"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नरेन्द्र_मोदी&oldid=270782" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः