मध्यप्रदेशस्य मण्डलानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


भारतस्य बृहत्तमेषु राज्येषु अन्यतमं मध्यप्रदेशराज्यं प्रशासनसौकर्यार्थं दशधा विभक्तम् अस्ति । एकैकस्मिन् विभागेऽपि अनेकानि मण्डलानि सन्ति । राज्येऽस्मिन् आहत्य ५० मण्डलानि सन्ति । मध्यप्रदेशस्य मण्डलानि (हिन्दी: मध्य प्रदेश के जिले, आङ्ग्ल: Districts of Madhya Pradesh) अत्र पट्टिकायाम् उल्लिखितानि ।

भोपालविभागः चम्बलविभागः ग्वालियरविभागः इन्दौरविभागः जबलपुरविभागः नर्मदापुरविभागः रीवाविभागः सागरविभागः शहडोलविभागः उज्जैनविभागः
भोपालमण्डलम् मुरैनामण्डलम् अशोकनगरमण्डलम् अलीराजपुरमण्डलम् बालाघाटमण्डलम् बैतूलमण्डलम् रीवामण्डलम् छतरपुरमण्डलम् अनूपपुरमण्डलम् देवासमण्डलम्
रायसेनमण्डलम् श्योपुरमण्डलम् शिवपुरीमण्डलम् बडवानीमण्डलम् छिन्दवाडामण्डलम् हरदामण्डलम् सतनामण्डलम् दमोहमण्डलम् डिण्डोरीमण्डलम् मन्दसौरमण्डलम्
राजगढमण्डलम् भिण्डमण्डलम् दतियामण्डलम् बुरहानपुरमण्डलम् जबलपुरमण्डलम् होशङ्गाबादमण्डलम् सीधीमण्डलम् पन्नामण्डलम् शहडोलमण्डलम् नीमचमण्डलम्
सीहोरमण्डलम् ----- गुनामण्डलम् धारमण्डलम् कटनीमण्डलम् ----- सिङ्गरौलीमण्डलम् सागरमण्डलम् उमरियामण्डलम् रतलाममण्डलम्
विदिशामण्डलम् ----- ग्वालियरमण्डलम् इन्दौरमण्डलम् मण्डलामण्डलम् ----- ----- टीकमगढमण्डलम् ----- शाजापुरमण्डलम्
----- ----- ----- झाबुआमण्डलम् नरसिंहपुरमण्डलम् ----- ----- ----- ----- उज्जैनमण्डलम्
----- ----- ----- खण्डवामण्डलम् (पूर्वनिमाड) सिवनीमण्डलम् ----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- खरगौनमण्डलम् (पश्चिमनिमाड) ----- ----- ----- ----- ----- -----

मध्यप्रदेशः (MP)[सम्पादयतु]

सङ्केतः मण्डलम् मण्डलकेन्द्रम् जनसङ्ख्या (२०११) विस्तीर्णता (km²) सान्द्रता(/km²) अधिकृतजालपुटम्
AL अलीराजपुरम् अलीराजपुरम् ७,२८,९९९ २,१६५.२४ २२९ http://alirajpur.nic.in/
AP अनूपपुरम् अनूपपुरम् ६,६७,१५५ ३,७०१ १८० http://anuppur.nic.in/
AS अशोकनगरम् अशोकनगरम् ६,८८,९४० ४,६७३.९४ १४७ http://ashoknagar.nic.in/
BL बालाघाट बालाघाट १,४४५,७६० ९,२२९ १५७ http://balaghat.nic.in/
BR बडवानी बडवानी १,०८१,०३९ ५,४३२ १९९ http://barwani.nic.in/
BE बैतूल बैतूल १,३९४,४२१ १०,०४३ १३९ http://betul.nic.in/
BD भिण्ड भिण्ड १,४२६,९५१ ४,४५९ ३२० http://bhind.nic.in/
BP भोपाल भोपाल १,८३६,७८४ २,७७२ ६६३ http://bhopal.nic.in/
BU बुरहानपुरम् बुरहानपुरम् ७,५७,८४७ ३,७२७ २२१ http://burhanpur.nic.in/
CT छतरपुरम् छतरपुरम् १,४७४,६३३ ८,६८७ १७० http://chhatarpur.nic.in/
CN छिन्दवाडा छिन्दवाडा १,८४८,८८२ ११,८१५ १५६ http://chhindwara.nic.in/
DM दमोह दमोह १,०८१,९०९ ७,३०६ १४८ http://damoh.nic.in/
DT दतिया दतिया ६२७,८१८ २,६९४ २३३ http://datia.nic.in/
DE देवास देवास १,३०६,६१७ ७,०२० १८६ http://dewas.nic.in/
DH धार धार १,७४०,५७७ ८,१५३ २१३ http://dhar.nic.in/
DI डिण्डोरी डिण्डोरी ५७९,३१२ ७,४२७ ७८ http://dindori.nic.in/
GU गुना गुना ९७६,५९६ ६,४८५ १९४ http://guna.nic.in/
GW ग्वालियर ग्वालियर् १,६२९,८८१ ५,४६५ २९८ http://gwalior.nic.in/
HA हरदा हरदा ४७४,१७४ ३,३३९ १४२ http://harda.nic.in/
HO होशङ्गाबाद होशङ्गाबाद् १,०८५,०११ ६,६९८ १६२ http://hoshangabad.nic.in/
IN इन्दौर इन्दौर ४,५८५,३२१ ३,८९८ ६६३ http://www.indore.nic.in/ Archived २०१९-०७-२४ at the Wayback Machine
JA जबलपुरम् जबलपुरम् २,१६७,४६९ ५,२१० ४१६ http://jabalpur.nic.in/
JH झाबुआ झाबुआ १,३९६,६७७ ६,७८२ २०६ http://jhabua.nic.in/
KA कटनी कटनी १,०६३,६८९ ४,९४७ २१५ http://katni.nic.in/
EN खण्डवा (पूर्वनिमाड) खण्डवा १,७०८,१७० १०,७७९ १५८ http://khandwa.nic.in/
WN खरगौन (पश्चिमनिमाड) खरगौन १८,७३,०४६ ८,०२५ २३३ http://khargone.nic.in/
ML मण्डला मण्डला ८९३,९०८ ५,८०५ १५४ http://mandla.nic.in/
MS मन्दसौर मन्दसौर १,१८३,३६९ ५,५३० २१४ http://mandsaur.nic.in/
MO मुरैना मुरैना १,५८७,२६४ ४,९९१ ३१८ http://morena.nic.in/
NA नरसिंहपुरम् नरसिंहपुरम् ९५७,३९९ ५१३३ १८७ http://narsinghpur.nic.in/
NE नीमच नीमच ७२५,४५७ ४,२६७ १९४ http://neemuch.nic.in/
PA पन्ना पन्ना ८५४,२३५ ७,१३५ १२० http://panna.nic.in/
RE रीवा रीवा १,९७२,३३३ ६,३१४ ३१२ http://rewa.nic.in/
RG राजगढ राजगढ १,२५३,२४६ ६,१४३ २०४ http://rajgarh.nic.in/
RL रतलाम रतलाम १,२१४,५३६ ४,८६१ २५० http://ratlam.nic.in/
RS रायसेन रायसेन १,१२०,१५९ ८,४६६ १३२ http://raisen.nic.in/
SG सागर सागर ६,१२१,७८३ १०,२५२ १९७ http://sagar.nic.in/
ST सतना सतना १,८६८,६४८ ७,५०२ २४९ http://satna.nic.in/
SR सीहोर सीहोर १०,७८.७६९ ६,५७८ १६४ http://sehore.nic.in/
SO सिवनी सिवनी १,१६५,८९३ ८७५८ १३३ http://seoni.nic.in/
SH शहडोल शहडोल १,५७२,७४८ ९,९५४ १५८ http://shahdol.nic.in/
SJ शाजापुरम् शाजापुरम् १,२९०,२३० ६,१९६ २०८ http://shajapur.nic.in/
SP श्योपुरम् श्योपुरम् ५५९,७१५ ६,५८५ ८५ http://sheopur.nic.in/
SV शिवपुरी शिवपुरी १,४४०,६६६ १०,२९० १४० http://shivpuri.nic.in/
SI सीधी सीधी १,८३०,५५३ १०,५२० १७४ http://sidhi.nic.in/
SN सिङ्गरौली बैढन ९२०,१६९ ५,६७२ १६२ http://singrauli.nic.in/
TI टीकमगढ टीकमगढ १,२०३,१६० ५,०५५ २३८ http://tikamgarh.nic.in/
UJ उज्जैन उज्जैन १,७०९,८८५ ६,०९१ २८१ http://ujjain.nic.in/
UM उमरिया उमरिया ५१५,८५१ ४,०६२ १२७ http://umaria.nic.in/
VI विदिशा विदिशा १,२१४,७५९ ७,३६२ १६५ http://vidisha.nic.in/