ञ्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
संस्कृतवर्णमाला
स्वराः
योगवाहौ
अं अः
व्यञ्जनानि
क् ख् ग् घ् ङ्
च् छ् ज् झ् ञ्
ट् ठ् ड् ढ् ण्
त् थ् द् ध् न्
प् फ् ब् भ् म्
य् र् ल् व्
श् ष् स् ह्
ञ् कारः
उच्चारणम्

अस्य उच्चारणस्थानं तालुनासिकम् अस्ति । चवर्गस्य पञ्चमः वर्णः । ” ञमङणनानां नासिका च” ’ -सि.कौ ।

नानार्थाः[सम्पादयतु]

“ञः पुमान् स्याद्वलीवर्दे शुक्रे वाममतावपि”- मेदिनीकोशः

  1. वृषभः
  2. शुक्रग्रहः
  3. सम्प्रदाय विरोधि

“ञकारो गायने प्रोक्तो ञकारो घर्घरध्वनौ” - एकाक्षरकोशः

  1. गायकः
  2. किङ्किणी शब्दः
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ञ्&oldid=367689" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्