भ्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
संस्कृतवर्णमाला
स्वराः
योगवाहौ
अं अः
व्यञ्जनानि
क् ख् ग् घ् ङ्
च् छ् ज् झ् ञ्
ट् ठ् ड् ढ् ण्
त् थ् द् ध् न्
प् फ् ब् भ् म्
य् र् ल् व्
श् ष् स् ह्
भ् कारः
उच्चारणम्

अस्य उच्चारणस्थानं ओष्ठौ स्तः। एषः व्यञ्जनवर्णः। एषः महाप्राणवर्णः । पवर्गस्य चतुर्थः वर्णः । ।"कादयो मावसानाः स्पर्शाः" । उपूपध्मानीयानां औष्ठो -”सि० कौ०

नानार्थाः[सम्पादयतु]

“भः शंभौ भ्रमरे भावे शुक्रेऽशौ जलदे पुमान्”- नानार्थरत्नावलिः

 1. शम्भुः
 2. भ्रमरः
 3. स्वभावः
 4. दैत्यगुरुः, शुक्राचार्यः
 5. मेघः
 6. किरणः

"क्लीबे तु गगने राशौ तारायां पुण्ड्रचक्रयोः"- नानार्थरत्नावलिः

 1. गगनम्
 2. राशिः
 3. नक्षत्रम्
 4. पुण्ड्रम्
 5. चक्रम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भ्&oldid=367864" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्