सामग्री पर जाएँ

सस्यानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

कर्णाटकराज्यं निसर्गरमणीयः प्रकृतिसमृद्धं च अस्ति । अत्र पर्वताः नद्यः शद्वलाः वनानि च अधिकानि सन्ति । अतः सस्यसङ्कुलस्य सङ्ख्या अपि अधिका अस्ति । नास्ति मूलमनौषधम् इति वचनानुगुणम् ओषधयः वनस्पतयः चापि अधिकाः सन्ति । तेषु केषाञ्चन सस्यानां आवली दत्ता याः अनुबन्धान्विताः । अभिगम्यताम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सस्यानि&oldid=347392" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्