भारतीयकालमानः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
भारतीयपञ्चाङ्गम्

पीठिका[सम्पादयतु]

पञ्चाङ्गम् इति भारतीयकालगणनायाः विशिष्टं नाम अस्ति । तिथिः, वासरः, नक्षत्रम्,योगः, करणम् इति पञ्च अङ्गानि दिननिदेशर्थं भवन्ति । वर्षे ३६५दिनानि भवन्ति । अस्य संवत्सरम् इति नाम । प्रतिसंवत्सरं उत्तरायणं दक्षिणायनम् चेति द्वे अयने भवतः । प्रतिवर्षं ६ऋतवः १२मासाः भवन्ति । प्रतिमासं शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः इति भागद्वयम् अस्ति । प्रत्येकस्मिन् पक्षे १५तिथयः भवन्ति । सप्तवासराः सन्ति । आवर्तनेन प्रतिदिनं कश्चित् वासरनाम भवति । एवमेव प्रतिदिनस्य २७नक्षत्रेषु किञ्चित्,२७योगेषु कश्चित्, ११करणेषु किञ्चित्, १५तिथिषु काचित्, निर्दिष्टः भवति एव ।

६०संवत्सराणि[सम्पादयतु]

२अयने[सम्पादयतु]

उत्तरायणः दक्षिणायनश्च ।

षड्ऋतवः[सम्पादयतु]

 • वसन्तः
 • ग्रिष्मः
 • वर्षा
 • शरद्
 • हेमन्तः
 • शिसिरः

द्वादशमासाः[सम्पादयतु]

 • बैशाखः
 • ज्येष्ठः
 • आषाढः
 • श्रावणः
 • भाद्रः
 • आश्विनः
 • कार्तिकः
 • मार्गशीर्षः
 • पौषः
 • माघः
 • फाल्गुणः
 • चैत्रः

द्वेपक्षे[सम्पादयतु]

 • शुक्लपक्षः
 • कष्णपक्षः

सप्तवासराः[सम्पादयतु]

 • रविः
 • साेमः
 • मङ्गलः
 • बुधः
 • बृहस्पतिः
 • शुक्रः
 • शनिश्चर

२७नक्षत्राणि[सम्पादयतु]

१२राशयः[सम्पादयतु]

२७योगाः[सम्पादयतु]

११करणानि[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भारतीयकालमानः&oldid=312922" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः