बहुवर्गयुक्तपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:५३, १९ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:५३, १९ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. गौतमबुद्धः‏‎ (वर्गाः)
 2. वेदव्यासः‏‎ (वर्गाः)
 3. वाल्मीकिः‏‎ (वर्गाः)
 4. कॉन्स्टांज़्‏‎ (वर्गाः)
 5. सूसन् हेवर्ड्‏‎ (वर्गाः)
 6. तृतीयपानिपतयुद्धम्‏‎ (वर्गाः)
 7. कैटरीना कैफ‏‎ (वर्गाः)
 8. प्रियाङ्का चोपडा‏‎ (वर्गाः)
 9. अनिल कपूर‏‎ (वर्गाः)
 10. जिनीवा‏‎ (वर्गाः)
 11. अमिताभ बच्चन‏‎ (वर्गाः)
 12. जूही चावला‏‎ (वर्गाः)
 13. ऐश्वर्या रै‏‎ (वर्गाः)
 14. मदगजलपातः‏‎ (वर्गाः)
 15. श्रीसुन्दरी (श्रीशैलम्)‏‎ (वर्गाः)
 16. अक्षय खन्ना‏‎ (वर्गाः)
 17. माधुरी दीक्षित‏‎ (वर्गाः)
 18. तपस् सेन्‏‎ (वर्गाः)
 19. आमिर खान‏‎ (वर्गाः)
 20. मायावादखण्डनम्‏‎ (वर्गाः)
 21. अक्षय कुमार‏‎ (वर्गाः)
 22. आनापालिस्‏‎ (वर्गाः)
 23. हेमा मालिनी‏‎ (वर्गाः)
 24. उर्मिला माण्डवी श्रुतकीर्तिः च‏‎ (वर्गाः)
 25. प्यारासिंह गिल‏‎ (वर्गाः)
 26. मधुबाला‏‎ (वर्गाः)
 27. अयोध्या‏‎ (वर्गाः)
 28. नूतन‏‎ (वर्गाः)
 29. सोहराब पिरोजशाह‏‎ (वर्गाः)
 30. मसूरिका‏‎ (वर्गाः)
 31. काजल् अगरवाल्‏‎ (वर्गाः)
 32. आयुर्वेदाकादेमी‏‎ (वर्गाः)
 33. अपहारवर्मचरितम्‏‎ (वर्गाः)
 34. महाभारततात्पर्यनिर्णयः‏‎ (वर्गाः)
 35. दीपिका पडुकोणे‏‎ (वर्गाः)
 36. मोरारजी देसाई‏‎ (वर्गाः)
 37. कूटगल्पर्वतः‏‎ (वर्गाः)
 38. लुईजियाना‏‎ (वर्गाः)
 39. भागवततात्पर्यनिर्णयः‏‎ (वर्गाः)
 40. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‏‎ (वर्गाः)
 41. अण्डोरा‏‎ (वर्गाः)
 42. चन्द्रशेखरसिंह‏‎ (वर्गाः)
 43. मा (निषेधे)‏‎ (वर्गाः)
 44. अनुव्याख्यानम्‏‎ (वर्गाः)
 45. ओदनवनेश्वरविजयम्‏‎ (वर्गाः)
 46. महापद्मनन्दः‏‎ (वर्गाः)
 47. भोजेश्वरमन्दिरम्‏‎ (वर्गाः)
 48. कन्याकुमारी (कन्याश्रमः)‏‎ (वर्गाः)
 49. गण्डकीचण्डी (पोखारा)‏‎ (वर्गाः)
 50. तत्त्वसाङ्ख्यानम्‏‎ (वर्गाः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:अधिकतमवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः