पौर्णिमा

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

भारतीयकालगणनानुगुणं प्रत्येकं मासस्य मध्यकलः पौर्णिमा अथवा पूर्णिमा भवति । शुक्लपक्षस्य चतुर्दश्याः अनन्तरदिवसः एव पूर्णिमा अस्ति । यस्मिन् दिवसे चन्द्रः रात्रौ पूर्णः दृश्यते सा पूर्णिमा तिथिः इति व्यवहारः । भारतीयपर्वदिनानि अनेकानि पूर्णिमासु एव सम्भवन्ति ।

पूर्णिमापर्वाणि[सम्पादयतु]

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पौर्णिमा&oldid=295306" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः