सामग्री पर जाएँ

कर्णाटकस्य मण्डलानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

कर्णाटकराज्ये २९ मण्डलानि सन्ति ।

सर्वमण्डलयुक्तं कर्णाटकम्
बीदरमण्डलम्
बेळगावीमण्डलम्
बिजापुरमण्डलम्
बागलकोटेमण्डलम्
बळ्ळारीमण्डलम्
बेङ्गळूरुग्रामान्तरमण्डलम्
बेङ्गळूरुनगरमण्डलम्
चामराजनगरमण्डलम्
चिक्कमगळूरुमण्डलम्
चित्रदुर्गमण्डलम्
चिक्कबळ्ळापुरमण्डलम्
दक्षिणकन्नडमण्डलम्
दावणगेरेमण्डलम्
धारवाडमण्डलम्
गदगमण्डलम्
गुल्बर्गामण्डलम्
हासनमण्डलम्
हावेरीमण्डलम्
कोडगुमण्डलम्
कोलारमण्डलम्
कोप्पळमण्डलम्
मण्ड्यमण्डलम्
मैसूरुमण्डलम्
मण्ड्यमण्डलम्
यादगिरिमण्डलम्
रायचूरुमण्डलम्
रामनगरमण्डलम्
शिवमोग्गामण्डलम्
उडुपीमण्डलम्
उत्तरकन्नडमण्डलम्

कर्णाटकम् (KA)[सम्पादयतु]

सङ्केतः मण्डलम् मण्डलकेन्द्रम् जनसङ्ख्या (२०११) विस्तीर्णता(km²) सान्द्रता(/km²) अधिकृतजालपुटम्
BD बीदर बीदर १,५०१,३७४ ५,४४८ २७६ http://www.bidar.nic.in/
BG बेळगावी बेळगावी ४,२०७,२६४ १३,४१५ ३१४ http://www.belgaum.nic.in/ Archived २०१५-०६-३० at the Wayback Machine
BJ बिजापुरम् बिजापुरम् १,८०८.८६३ १०,५१७ १७२ http://www.bijapur.nic.in/ Archived २०१९-०५-१४ at the Wayback Machine
BK बागलकोटे बागलकोटे १,६५२,२३२ ६,५८३ २५१ http://www.bagalkot.nic.in/ Archived २०१९-०८-१० at the Wayback Machine
BL बळ्ळारी बळ्ळारी २,०२५,२४२ ८,४३९ २४० http://www.bellary.nic.in/ Archived २०१९-०८-१० at the Wayback Machine
BR बेङ्गळूरुग्रामान्तरम् बेङ्गळूरु १,८७७,४१६ ५,८१५ ३२३ http://www.bangalorerural.nic.in/ Archived २०१९-०३-३१ at the Wayback Machine
BN बेङ्गळूरु बेङ्गळूरु ६,५२३,११० २,१९० २,९७९ http://bangaloreurban.nic.in/
CJ चामराजनगरम् चामराजनगरम् ९६४,२७५ ५,१०२ १८९ http://chamrajnagar.nic.in/
CK चिक्कमगळूरु चिक्कमगळूरु १,१३९,१०४ ७,२०१ १५८ http://chickmagalur.nic.in/
CT चित्रदुर्गम् चित्रदुर्गम् १,५१०,२२७ ८,४३७ १७९ http://www.chitradurga.nic.in/ Archived २०१९-०३-१५ at the Wayback Machine
DA दावणगेरे दावणगेरे १,७८९.६९३ ५,९२६ ३०२ http://www.davanagere.nic.in/ Archived २०१८-०५-१७ at the Wayback Machine
DH धारवाड धारवाड १,६०३,७९४ ४,२६५ ३७६ http://www.dharwad.nic.in/
DK दक्षिणकन्नडमण्डलम् मङ्गळूरु १,८९६,४०३ ४,५५९ ४१६ http://www.dk.nic.in/ Archived २०१९-०३-१५ at the Wayback Machine
GA गदग गदग-बेटगेरी ९७१,९५५ ४,६५१ २०९ http://gadag.nic.in/
GU गुल्बर्गा गुल्बर्गा ३,१२४,८५८ १६,२२४ १९३ http://www.gulbarga.nic.in/ Archived २०१९-०९-१० at the Wayback Machine
HS हासनमण्डलम् हासनम् १,७२१,३१९ ६,८१४ २५३ http://www.hassan.nic.in/
HV हावेरीमण्डलम् हावेरी १,४३७,८६० ४,८२५ २९८ http://haveri.nic.in/
KD कोडगु मडिकेरी ५४५,३२२ ४,१०२ १३३ http://www.kodagu.nic.in/ Archived २०१९-०३-१५ at the Wayback Machine
KL कोलार कोलार २,५२३,४०६ ८,२२३ ३०७ http://kolar.nic.in/
KP कोप्पळमण्डलम् कोप्पळ १,१९३,४९६ ७,१९० १६६ http://www.koppal.nic.in/
MA मण्ड्यमण्डलम् मण्ड्य १,७६१,७१८ ४,९६१ ३५५ http://www.mandya.nic.in/ Archived २०१९-०३-१२ at the Wayback Machine
MY मैसूरुमण्डलम् मैसूरु २,६२४,९११ ६,८५४ ३८३ http://www.mysore.nic.in/ Archived २०१९-०८-१० at the Wayback Machine
RA रायचूरु रायचूरु १,६४८,२१२ ६,८३९ २४१ http://www.raichur.nic.in/
SH शिवमोग्गा शिवमोग्गा १,६३९,५९५ ८,४९५ १९३ http://www.shimoga.nic.in/ Archived २०१२-०५-१३ at the Wayback Machine
TU तुमकूरु तुमकूरु २,५७९,५१६ १०,५९८ २४३ http://www.tumkur.nic.in/ Archived २०१९-०३-२० at the Wayback Machine
UD उडुपी उडुपी १,१०९४९४ ३,८७९ २८६
UK उत्तरकन्नड कारवारम् १,३५३,२९९ १०,२९१ १३२ http://uttarakannada.nic.in/
RM रामनगरम् रामनगरम् ७९,३६५ http://www.ramanagaracity.gov.in/ Archived २०११-०७-२१ at the Wayback Machine
CK चिक्कबळ्ळापुरम् चिक्कबळ्ळापुरम् ५४,९३८ http://www.chikballapur.nic.in/ Archived २०१९-०३-१० at the Wayback Machine
YG यादगिरि यादगिरि
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कर्णाटकस्य_मण्डलानि&oldid=483011" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्