विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१५

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)अक्टोबर् १ - गुरुः

सूर्यकिरणाः

Dülmen, Umland, Sonnenaufgang -- 2012 -- 8069.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २ - शुक्रः

साबरमति-आश्रमः

Gandhiji at Sabarmati Ashram, Ahmedabad.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३ - शनिः

आवर्तिनी

Naruto Whirlpools taken 4-21-2008.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ४ - रविः

हिमकुटीरः

Igloo.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ५ - सोमः

ट्यूलिप्स्-पुष्पाणि

Ottawa - ON - Tulpenparade.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ६ - मङ्गलः

तुषारराशिः

Icebergs in the High Arctic - 20050907.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ७ - बुधः

निर्झरी

Dülmen, Hausdülmen, Kettbach -- 2015 -- 8499-503.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ८ - गुरुः

श्रीरामकृष्णपरमहंसः

Ramakrishna.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ९ - शुक्रः

अरण्यः

Ryssebergen 2012b.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १० - शनिः

लोटस् मन्दिरम्, नव देहली

View of Lotus Temple in New Delhi.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ११ - रविः

मेक्सिको देशस्य ग्रन्थालयः

Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México, México, 2015-07-20, DD 16-18 HDR.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १२ - सोमः

गजः

Serengeti Elefantenbulle.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १३ - मङ्गलः

भीमधर्मराजयोः मन्दिरम्

Bhima and Dharmaraja temples.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १४ - बुधः

दुर्गा देवी

Goddess Durga..JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १५ - गुरुः

देवीमन्दिरम्, खाजुरहो

Khajuraho Devi Jagadambi Temple 2010.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १६ - शुक्रः

दाडिमीफलम्

Pomegranate02 edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १७ - शनिः

सेवन्तिका

Heliopsis July 2011-2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १८ - रविः

छातिक्रा देवी, वृन्दावनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १९ - सोमः

पूर्णिमा चन्द्रिका

Joseph Wright of Derby - Dovedale by Moonlight - Google Art Project.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २० - मङ्गलः

राजप्रासाद उज्ज्वालनम्

Mysore Palace lighting.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २१ - बुधः

सरस्वती देवी

A Saraswati Statue in park.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २२ - गुरुः

महिषासुरः

Mahishasura -1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २३ - शुक्रः

दुर्गा प्रतिमा, कोल्कत्ता

5438g sreebhumi-bhavanipur pratima.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २४ - शनिः

मैसूरु प्रासादः

Le palais du Maharaja (Mysore, Inde) (14270509829).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २५ - रविः

अनासफलम्

കൈതച്ചക്ക.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २६ - सोमः

पेङ्विन्-पक्षिणः

African penguins.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २७ - मङ्गलः

शिलावैचित्र्यम् !

USA 10439 Arches National Park Luca Galuzzi 2007.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २८ - बुधः

पक्षिणी

Great tit side-on.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २९ - गुरुः

अग्निशस्त्रम्

Agni-II missile (Republic Day Parade 2004).jpeg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३० - शुक्रः

मरुभूमिः

Libya 4709 Idehan Ubari Luca Galuzzi 2007.jpg


Caesio te view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३१ - शनिः

ग्रहणम्

Saturn eclipse.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, जुलै २, २०२०; इदानीं समयः- ०७:०६ UTC