विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१६

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)अक्टोबर् १ - शनिः

वनदृश्यम्

Fogseasonwayanad.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २ - रविः

वास्तुविद् हेमाद्रिः पण्डितः

De Lannoy Surrender.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३ - सोमः

सुवर्णमन्दिरम्

Golden Temple (Harmandir Sahib) in Amritsar, India.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ४ - मङ्गलः

इरुन्पन्पल्लि

ഇരുമ്പൻപുളി.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ५ - बुधः

कान्तारिपौव

കാന്താരിപ്പൂവ്.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ६ - गुरुः

अटा-फलकम्

അടപലക.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ७ - शुक्रः

कच्चिलम्

കച്ചോലം.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ८ - शनिः

कृषिकार्यानन्दः

Woman harvesting wheat, Raisen district, Madhya Pradesh, India ggia version.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ९ - रविः

रोबिन्-पक्षी

Oriental Magpie Robin.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १० - सोमः

हरिद्रा

Curcuma longa roots.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ११ - मङ्गलः

गुलमहोर-पुष्पम्

GulmoharFlower.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १२ - बुधः

पुष्पगुच्छः

Ixora coccinea (Rubiaceae).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १३ - गुरुः

परागकार्यम्

Aethaloessa calidalis by Kadavoor.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १४ - शुक्रः

पीपिलिकाः

Quassia indica.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १५ - शनिः

कुम्भकारः

Potter and his work, Jaura, India.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १६ - रविः

कथ्थकनृत्यम्

Kathakalidancer.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १७ - सोमः

वाराणस्याः चित्रम् १९२२

Benares (Varanasi, India) - 1922.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १८ - मङ्गलः

आङ्ग्लकालीनभारतस्य चित्रम्

De handelsloge van de VOC in Hougly in Bengalen Rijksmuseum SK-A-4282.jpeg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १९ - बुधः

कच्छस्य वस्त्रकला

Woman's shirt from Kutch, Gujarat, India, IMA 55114.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २० - गुरुः

चम्पापुष्पम्

White Plumeria from Kannur - Kerala.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २१ - शुक्रः

बिरला-मन्दिरं, जयपुरम्

Birla mandir jaipur.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २२ - शनिः

कुट्टुकलगुहा

Kottukal cave templeDSC 0015.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २३ - रविः

रामानुजाचार्यः

Ramanujacharya Idol in a temple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २४ - सोमः

कुटलमाणिक्यमन्दिरम्

Sree Koodalmanikyam Temple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २५ - मङ्गलः

कम्बोया-गुहा

Bayon, Angkor Thom, Camboya, 2013-08-17, DD 37.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २६ - बुधः

१७९९

Hackert, Blick auf die Ruinen von Pompeji, 1799.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २७ - गुरुः

लक्ष्मणमन्दिरम्

India-5594 - Flickr - archer10 (Dennis).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २८ - शुक्रः

तीर्थयात्रा

മഹാബലിപുരം‌ തീരക്ഷേത്രം.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २९ - शनिः

ताजोर-मन्दिरम्

Sculptures at brihadeswara temple tajore.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३० - रविः

मेक्कटमप्रवेशद्वारम्

Mekkatmana entrance.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३१ - सोमः

पुष्पमयः तडागः

Blue water lillys from pookote lake wayanad.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, आगस्ट् ६, २०२०; इदानीं समयः- १९:५२ UTC