विकिपीडिया:Picture of the day/मार्च् २०१४

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)मार्च् १ - शनिः

दुधसागर-जलप्रपातः

DudhSagar.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २ - रविः

सूर्यास्तः

Sundarbans a few months after cyclone sidr.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३ - सोमः

सुन्दरवनम् (पश्चिमवङ्गः)

Sun in Sunderbans.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ४ - मङ्गलः

दावानलः

GNP Wildfires 2003.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ५ - बुधः

शीतप्रदेशीयछागः

Wherever you go I will go.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ६ - गुरुः

ग्लेसीयर् एक्सप्रेस्

GlacierLandwasser.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ७ - शुक्रः

मेघाच्छादितः ह्रदः

5 56 49 am .....a ship.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ८ - शनिः

निशायां बर्लिन्-नगरम् (जर्मनी)

Berlin Mitte by night.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ९ - रविः

खाद्य-खादकरीतिः

Pair of Merops apiaster feeding.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १० - सोमः

कच्छपः

Green Sea Turtle grazing seagrass.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ११ - मङ्गलः

भोजनप्रयासी हरिणः

Axis axis (Nagarhole, 2010).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १२ - बुधः

सुन्दरी वसुन्धरा

Tamme-Lauri tamm suvepäeval.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १३ - गुरुः

मातृवात्सल्यम्

New born Frisian red white calf.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १४ - शुक्रः

धूम्रशकटमार्गः

RhB Ge 4-4 II Wiesener Viadukt.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १५ - शनिः

चिक्रोडः

Squirrel posing.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १६ - रविः

उलूकः

Athene cunicularia -near Goiania, Goias, Brazil-8 edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १७ - सोमः

महोर्मिः

2010 mavericks competition edit1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १८ - मङ्गलः

शम्बूकः

Common snail.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १९ - बुधः

सामुद्रिकमत्स्याः

Caesio teres in Fiji by Nick Hobgood.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २० - गुरुः

जालिकः

Araneus diadematus (aka).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २१ - शुक्रः

शील्-शावकः

Bébé Phoque de Weddell - Baby Weddell Seal.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २२ - शनिः

मरालः (हंसविशेषः)

Mandarin.duck.arp.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २३ - रविः

हिमप्रदेशे वानराः

Jigokudani hotspring in Nagano Japan 001.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २४ - सोमः

भगवान् बुद्धः

Kamakura Budda Daibutsu front 1885.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २५ - मङ्गलः

पक्षियुगलम्

Male and female superb fairy wren.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २६ - बुधः

भेकः

Wasserfrosch.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २७ - गुरुः

हृदयस्पन्दः

Apikal4D.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २८ - शुक्रः

शृगालः

Vulpes vulpes laying in snow.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २९ - शनिः

मधुमक्षिका

Zigouillonbourdon.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३० - रविः

छत्राकः

Flammulina velutipes.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३१ - सोमः

रसबेरी-फलम्

Raspberries (Rubus Idaeus).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य मङ्गलवासरः, एप्रिल् ७, २०२०; इदानीं समयः- १९:५५ UTC