विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०१९

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)नवेम्बर् १ - शुक्रः

कर्णाटकस्य राज्योत्सवम्

Mahila Dollu Kunita.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २ - शनिः

अर्चकः

Puja, a ritual prayer ceremony India.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३ - रविः

काननम्

Brussels Zonienwoud.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ४ - सोमः

तम्बूरवाद्यम्

A Lady Playing the Tanpura, ca. 1735.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ५ - मङ्गलः

भूपटः

India orthographic projection29.svg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ६ - बुधः

पुष्पवनम्

Flower garden, Botanic Gardens, Churchtown 2.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ७ - गुरुः

च मू कृष्ण शास्त्री

Cha.Mu.Krishna Shastri.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ८ - शुक्रः

चित्रकारः

Dolceacqua43 - Artista locale mentre dipinge un acquarello.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ९ - शनिः

शीतकम्

LG refrigerator interior.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १० - रविः

अयोध्यानगरम्

Ayodhya city.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ११ - सोमः

नवग्रहाः

Navagraha.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १२ - मङ्गलः

मासपत्रिका

Sambhāṣaṇasandeśaḥ (sambhashan sandesha).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १३ - बुधः

कार्त्तिकपूर्णिमा

Kartiki Punam.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १४ - गुरुः

परिवार:

Albumen photograph of an Indian family with children in the 1870s.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १५ - शुक्रः

सीताफलम्

Annona squamosa (white background).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १६ - शनिः

यज्ञः

Vishnu Yagna Kunda.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १७ - रविः

दार्वाघाटः

Woodpecker 20040529 151837 1c cropped.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १८ - सोमः

जगद्गुरु श्री भारतीतीर्थ स्वामिनः

Jagadguru Bharathi Teertha 2018.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १९ - मङ्गलः

सौरव्यूहः

Solar sys8.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २० - बुधः

भारतीयवायुसेना

Air Force station Sarsawa.png

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २१ - गुरुः

नारिकेलतैलम्

Coconut and oil.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २२ - शुक्रः

शुनकः

Bow bow.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २३ - शनिः

आमलकम्

Indian Gooseberry.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २४ - रविः

चलच्चित्रम्

Filming outdoor.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २५ - सोमः

छत्रम्

Parasol wuhan.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २६ - मङ्गलः

लोकयानम्

BCI bodied Mercedes-Benz OC 500 RF BusWest 01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २७ - बुधः

गावः

Cattle at Velika Planina, Slovenia.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २८ - गुरुः

ब्रहोत्सवम्

Malayappa in swarnarathotsavam.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २९ - शुक्रः

भारतीयसंसत्

Sansad Bhavan-1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३० - शनिः

जाती पुष्पम्

Jasminum sambac 'Grand Duke of Tuscany'.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य रविवासरः, जुलै १२, २०२०; इदानीं समयः- १३:३९ UTC