विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१८

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)अक्तूबर १ - सोमः

हलः

Amazone allg. Maschinenprogramm Verfahrensdarstellung.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २ - मङ्गलः

दाण्डीयात्रा

Gandhi at Dandi 5 April 1930.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३ - बुधः

सिंहः

Loewe frontal.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ४ - गुरुः

गन्धद्रव्याणि

Indian Spices.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ५ - शुक्रः

मस्तिष्कम्

Cerebral vascular territories.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ६ - शनिः

राष्ट्रध्वजः

Flag of India, New Delhi.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ७ - रविः

आरक्षकः

HH Polizeihauptmeister MZ.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ८ - सोमः

वित्तकोषः

SBI HQ in Mumbai.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ९ - मङ्गलः

Hyderabad0-5anna1871scott1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १० - बुधः

धूमः

Starting the charcoal.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ११ - गुरुः

पादरक्षा

Traditional Moroccan shoes called "babouches".JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १२ - शुक्रः

तम्बुरा

Tanjore-style Carnatic tambura.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १३ - शनिः

Notocactus minimus.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १४ - रविः

अजः

GirgentanaZiegen 01 edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १५ - सोमः

पाटलपुष्पम्

Rosa Gold Glow 2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १६ - मङ्गलः

मरुस्थलीयभूमिः

Acacia in Ein Khadra Desert Oasis 00 (87).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १७ - बुधः

जीवाणु

Agarplate redbloodcells edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १८ - गुरुः

नवरात्रोत्सवः

Durga Puja celebration.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १९ - शुक्रः

[[Image:|200px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २० - शनिः

Ardea cinerea 2013-09-16.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २१ - रविः

Pilot boat at Landsort April 2012.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २२ - सोमः

दूरवाणी

Telefon BW 2012-02-18 13-44-32.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २३ - मङ्गलः

विरूपाक्षदेवालयः

Hampi virupaksha temple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २४ - बुधः

आदियोगी [[Image:|200px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २५ - गुरुः

चन्द्रः

Chandra, The Moon God; Folio from a Book of Dreams LACMA M.83.219.2 (2 of 3).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २६ - शुक्रः

Roasted coffee beans.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २७ - शनिः

शुनकः

Szczenie Jack Russell Terrier3.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २८ - रविः

केशवमन्दिरम्

13th century Keshava Hindu temple relief with aerophone, Somanathpur India.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २९ - सोमः

रक्तकन्दुकः

GandM Purist-Grace match cricket balls.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३० - मङ्गलः

International hot air balloon festival in leon guanajuato mexico 2012.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३१ - बुधः

Classic Walther PPK.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, दिसम्बर ७, २०१९; इदानीं समयः- १९:०५ UTC