विकिपीडिया:Picture of the day/जुलै २०१६

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जुलै १ - शुक्रः

त्रावन्कोरप्रदेशीया मुद्रा

Travancore Chuckram 1JS.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २ - शनिः

गौतमीपुत्रमुद्रा

Gautamiputra Rajni Shri Satakarni.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३ - रविः

मौर्यकालीना दिनारमुद्रा

Dinar of Samudragupta LACMA M.84.110.1 (1 of 2).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ४ - सोमः

आग्रा-नगरम् (१८५८)

Agra, Main Street, c.1858.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ५ - मङ्गलः

षण्मुखमन्दिरम्

Shanmuga Temple Bangalore.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ६ - बुधः

वाद्यशिल्पम्

Carvings outside the Bull Temple, Bangalore, India.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ७ - गुरुः

नन्दिमन्दिरम्

Nandi Bull.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ८ - शुक्रः

बेङ्गळुरु-नगरम् (१८३९)

View from the Hepern House, Bangalore (Campbell, 1839).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ९ - शनिः

बोगानन्दीश्वरमन्दिरम् (१३ अब्दे)

Ornate pillar in soap stone-a 13th century Hoysala contribution to the Bhoga Nandeeshwara temple complex 1.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १० - रविः

गविगङ्गाधरेश्वरमन्दिरं, बेङ्गळुरु

GGTemple1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ११ - सोमः

बोगानन्दीश्वरमन्दिरस्य शिल्पदृश्यम्

Miniature tower in stucco on the bounding wall around temple tank in the Bhoganandishwara Temple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १२ - मङ्गलः

शिल्पसंस्कृतिः

Pillar relief art in Bhoganandishvara group of temples at Chikkaballapur district.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १३ - बुधः

सन्ध्या

Yoganandishwara Temple on Nandi hills.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १४ - गुरुः

गङ्गापार्वतीभ्यां सह शिवः

Shiva Parvati HDR.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १५ - शुक्रः

जगन्नाथमन्दिरं, चेन्नै

Main Temple, Jagannath Temple, Chennai.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १६ - शनिः

अष्टलक्ष्मीमन्दिरं, चेन्नै

Ashtalakshmi Kovil - Temple of Eight Lakshmis, Chennai, Tamil Nadu, India.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १७ - रविः

तिरुवल्लिथायम्

Thiruvalithaayam.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १८ - सोमः

कालिकाम्बालमन्दिरम्

Kaalikaambaal Temple Gopuram, Chennai.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १९ - मङ्गलः

गान्धिमन्दबाममन्दिरम्

Gandhi Mandabam temple1.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २० - बुधः

चेन्नै-रेलस्थानकम् (१९२६)

02Madras Egmore Station.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २१ - गुरुः

मद्रासदृश्यम् (१८५१)

Beach of Madras, c 1851.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २२ - शुक्रः

देहलीद्वारम्

Delhi gate 6.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २३ - शनिः

बकविशेषः

Zoo of Ahmedabad, India (4052609784).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २४ - रविः

जन्तुशालायां व्याघ्रः

Zoo of Ahmedabad, India (4052629860).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २५ - सोमः

चिक्रोडः

Law Garden, Ahmedabad - India (4052115457).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २६ - मङ्गलः

विचित्रः बिडालः

Law Garden, Ahmedabad - India (4052113433).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २७ - बुधः

कमलम्

Law Garden, Ahmedabad - India (4054834689).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २८ - गुरुः

तिरुवल्लुवरप्रतिमा

Tiruvalluvar Statue Kanyakumari.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २९ - शुक्रः

तिरुवल्लुवरः

Ayyan Thiruvalluvar Statue.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३० - शनिः

विशालकन्दुकताडकः

Indore Cricket Bat.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३१ - रविः

द्वारपालौ

Krishnapura Chhatri - sculptures.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जुलै १५, २०२०; इदानीं समयः- १६:४५ UTC