विकिपीडिया:Picture of the day/जुलै २०१७

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जुलै १ - शनिः

विशालजलबन्धः

Shasta dam under construction new edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २ - रविः

राष्ट्रियचलच्चित्रगृहम्, इवेन-वोझेन

IvanVazov National Theatre 7.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३ - सोमः

हरितमण्डूकः

Litoria infrafrenata - Julatten.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ४ - मङ्गलः

विशालग्रन्थालयः

LOC Main Reading Room Highsmith.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ५ - बुधः

कल्पनासमुद्रः

Photomontage (Forggensee Panorama) -2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ६ - गुरुः

वायुशक्तिः

Frecce Tricolori RIAT 2011.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ७ - शुक्रः

युद्धरतौ हरिणौ

Fighting impalas edit2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ८ - शनिः

प्रासादः

Château de Maintenon 2008.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ९ - रविः

टिङ्गापक्षी

Tringa brevipes.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १० - सोमः

स्नानरतः कुक्कूरः

Viljo koirarannalla 18-edit2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ११ - मङ्गलः

भूकम्पस्य प्रभावः

Haitian national palace earthquake.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १२ - बुधः

कूर्मः

Green turtle swimming over coral reefs in Kona.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १३ - गुरुः

स्पर्धायानम्

Rally Finland 2010 - shakedown - Nasser Al-Attiyah 1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १४ - शुक्रः

क्रिस्टल-शलाका

Vanadium crystal bar and 1cm3 cube.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १५ - शनिः

फ्रोगमाउथ-पक्षी

Tawny-frogmouth.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १६ - रविः

पतङ्गः

Polygonia c-album qtl2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १७ - सोमः

राज्यपालप्रासादः, रिचमण्ड

Governor mansion richmond 1905.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १८ - मङ्गलः

विचित्रः मत्स्यः

Sketchbook of fishes - 25. (Longnose) Saw shark - William Buelow Gould, c1832.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १९ - बुधः

लम्बचित्रकः

Giraffe Mikumi National Park.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २० - गुरुः

नखकर्तकम्

Nail-clippers-variety.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २१ - शुक्रः

एगरेटा

Egretta novaehollandiae Tasmania 1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २२ - शनिः

विशालविमानम्

Polet Airlines An-124 RA-82075 in flight 28-Jul-2011.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २३ - रविः

झञ्झावतः

Hurricane Bob 19 aug 1991 1226Z.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २४ - सोमः

पक्षियुगलम्

Haematopus longirostris - Austins Ferry.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २५ - मङ्गलः

टेरसिगर-पक्षी

Tarsiger rufilatus - Doi Inthanon.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २६ - बुधः

पुष्पे जलबिन्दवः

Alstroemeria.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २७ - गुरुः

भोजनं कुत्र?

Marabou stork, Leptoptilos crumeniferus edit1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २८ - शुक्रः

रक्तमुखी

Alectura lathami - Centenary Lakes.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २९ - शनिः

चन्द्रयात्रा

Buzz salutes the U.S. Flag.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३० - रविः

गरुडः

Bald Eagle Portrait.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३१ - सोमः

अमरनाथः

Amarnath shiv ani.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जुलै १५, २०२०; इदानीं समयः- १७:१५ UTC