अर्थशास्त्रम् (ग्रन्थः)

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

[[Category:]]

अर्थशास्त्रम् (Arthashastra) इत्येषः प्राचीनकालस्य आर्थिकताविषये लिखितः उद्ग्रन्थः वर्तते । अस्य प्रणेता अस्ति कौटिल्यः । अस्य अपरं नाम चाणक्यः इति । अस्मिन् ग्रन्थे राज्यशासनविषयः, राज्यकोशविषयः, करस्वीकरणविषयादयः विस्तृतरूपेण उक्ताः सन्ति ।

प्रथम अध्यायः[सम्पादयतु]

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

Commons logo
वीकिमीडियाकोषे अनेन सम्बद्धमाध्यमाः सन्ति ।